NAXS AB har återköpt 6% av bolagets egna aktier

NAXS AB har återköpt egna aktier uppgående till 6% av totala antalet aktier.

NAXS AB (NAXS) har den 23 maj, 2019, återköpt ett block uppgående till 739 219 av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm, till ett pris av SEK 51,50 per aktie för en total summa om SEK 38.808.997,50. Transaktionen representerar 6% av det totala antalet utestående aktier.

Transaktionen gjordes inom ramen för mandatet för återköp av egna aktier som beslutades av årsstämman 2018, samt följande beslut av bolagets styrelse den 5 juni, 2018.

Efter återköpet av egna aktier, enligt ovan, innehar NAXS totalt 1 048 604 av bolagets egna aktier vilket motsvarar 8,6% av totala antalet aktier. Totalt antal aktier i bolaget uppgår till 12 219 430 aktier.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör Telefon: +46 73 311 00 11