NAXS Årsredovisning 2011

 

Publicering av NAXS årsredovisning 2011

NAXS årsredovisning för 2011 finns från och med idag tillgänglig på bolagets
hemsida, www.naxs.se. Årsredovisningen finns även bifogad i detta
meddelande.