NAXS Årsredovisning 2013

Publicering av NAXS årsredovisning 2013

NAXS årsredovisning för 2013 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.naxs.se. Årsredovisningen finns även bifogad till detta meddelande.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD Telefon: +46 733-110 011 

Nyheter, Svenska