NAXS Årsredovisning 2019

Publicering av NAXS årsredovisning 2019.

NAXS årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.naxs.se. Årsredovisningen finns även bifogad till detta meddelande.


Kontaktinformation:

Lennart Svantesson, verkställande direktör 

Telefon: +46 73 311 00 11


Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2020 kl. 16.00 CET.