NAXS Bokslutskommuniké 2014

Januari-december 2014

 • Resultat efter skatt uppgick till 128,0 (54,2) MSEK.

Januari-december 2014

 • Resultat efter skatt uppgick till 128,0 (54,2) MSEK.

 • Resultatet per aktie uppgick till 8,60 (3,64) SEK.

 • Substansvärdet uppgick till 751 MSEK (SEK 50.53 per aktie) per den 31 december 2014, jämfört med 654 MSEK (SEK 43,92 per aktie) per den 31 december 2013.

 • Nettokassan uppgick till 167 MSEK (11,26 SEK per aktie) per den 31 december 2014, jämfört med 131 MSEK (8,80 SEK per aktie) per den 31 december 2013.

 • NAXS lämnade 2 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2013.

  Fjärde kvartalet 2014

 • Resultat efter skatt uppgick till 23,6 (24,5) MSEK.

 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,59 (1,64) SEK.

  Vinstutdelning

 • Verkställande direktören och styrelsen kommer att offentliggöra förslaget till vinstudelning för 2014 innan kallelse och bolagshandlingar till ordinarie årsstämma distribueras till aktieägarna.

  VD-kommentar

  NAXS fortsatte sin positiva utveckling under 2014 med en ökning av substansvärdet per aktie – inklusive gjorda utdelningar – på 19,6% över året. Underliggande fonder utvecklades väl tack vare ett antal framgångsrika exit och en allmänt god värdeutveckling bland kvarvarande portföljbolag.

   

  Även NAXS aktiekurs utvecklades väl under 2014 med en ökning om 28,6% – exklusive utdelningar – och aktien handlades runt substans under hela året. Därmed var NAXS en av de bäst presterande aktierna bland börsnoterade private equity företag i Europa.

   

  Förekomsten av många bra exit under året har ytterligare stärkt NAXS balansräkning och bolaget har en fortsatt god position för att utnyttja framtida investeringsmöjligheter.

  Lennart Svantesson