NAXS Delårsrapport januari–juni 2012

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ). Delårsrapport januari–juni 2012

Januari–juni 2012

  • Resultat efter skatt uppgick till 32,8 (9,5) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 2,19 (0,63) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 588 MSEK (39,33 per aktie) per den 30 juni 2012, jämfört med 572 MSEK (37,51 per aktie) per den 31 december 2011.
  • Nettokassan uppgick till 148 MSEK (9,90 SEK per aktie) per den 30 juni 2012, jämfört med 270 MSEK (SEK 13,48 per aktie) per den 31 december 2011.

Andra kvartalet 2012

  • Resultat efter skatt uppgick till 23,5 (-6,1) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,57 (-0,41) SEK.
  • NAXS lämnade för räkenskapsåret 2011 för första gången en utdelning till aktieägarna. Utdelningen uppgick till 0,40 SEK per aktie.