NAXS delårsrapport januari-juni 2014

Första halvåret 2014

 •   Resultat efter skatt uppgick till 44,7 (20,3) MSEK.

 •   Resultatet per aktie uppgick till 3,00 (1,36) SEK.

 •   Substansvärdet uppgick till 667 MSEK (SEK 44,86 per aktie) per den 30 juni 2014, jämfört med 654 MSEK (SEK 43.92 per aktie) per den 31 december 2013.

 •   Nettokassan uppgick till 128 MSEK (8,59 SEK per aktie) per den 30 juni 2014, jämfört med 131 MSEK (8,80 SEK per aktie) per den 31 december 2013.

  Andra kvartalet 2014

 •   Resultat efter skatt uppgick till 10,9 (25,0) MSEK.

 •   Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,73 (1,68) SEK.

 •   NAXS lämnade 2,00 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2013.

  VD-kommentar

  Två av höjdpunkterna under andra kvartalet var att Årsstämman i maj godkände en utdelning om 2 kronor per aktie och att NAXS aktiekurs fortsatte sin positiva utveckling och handlades till en premie över substans under större delen av perioden. Detta gjorde NAXS till ett av de börsnoterade private equity bolagen i Europa som presterade allra bäst. Denna utveckling tillsammans med vår tilltro till kvaliteten i fondernas portföljbolag gör att vi ser positivt på NAXS framtidsutsikter.

  Lennart Svantesson


Ekonomisk översikt

 

2014
1/1–30/6

2013
1/1–30/6

2014
1/4–30/6

2013
1/4–30/6

Resultat efter skatt, TSEK

44 656

20 281

10 876

24 998

 

 

2014
30/6

2013
31/12

Andelar i private equity fonder, TSEK

537 832

522 428

Andelar i private equity fonder i % av eget kapital

81

80

Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK

156 579

163 776

Total exponering mot private equity fonder, TSEK

694 411

686 204

Nettokassa, TSEK

127 840

131 008

Andelar i private equity fonder per aktie, SEK

36,16

35,09

Nettokassa per aktie, SEK

8,59

8,80

Eget kapital per aktie, SEK

44,86

43,92

Börskurs, SEK

47,10

38,80

   


Informationen som lämnats här är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2014 klockan 08.30 (CET).

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör Telefon: +46 73 311 00 11

Se hela rapporten i bifogad fil.
Rapporten och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.) Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm, Sweden

Telefon: +46 8 611 33 25, E-post: info@naxs.se 

Nyheter, Svenska