NAXS Delårsrapport januari-september 2014

Nio månader 2014

 • Resultat efter skatt uppgick till 104,4 (29,7) MSEK.

 • Resultatet per aktie uppgick till 7,02 (1,99) SEK.


 • Substansvärdet uppgick till 726 MSEK (SEK 48,85 per aktie) per den 30 september 2014, jämfört med 654 MSEK (SEK 43,92 per aktie) per den 31 december 2013.

 • Nettokassan uppgick till 126 MSEK (8,45 SEK per aktie) per den 30 september 2014, jämfört med 131 MSEK (8,80 SEK per aktie) per den 31 december 2013.

 • NAXS lämnade 2,00 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2013.

   

   

  Tredje kvartalet 2014

 • Resultat efter skatt uppgick till 59,7 (9,4) MSEK.

 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 4,02 (0,63) SEK.

   

  VD-kommentar

  En väsentlig ökning av substansvärdet tillsammans med två framgångsrika avyttringar av portföljbolag under tredje kvartalet visar tydligt att NAXS portfölj blivit alltmer mogen. Vi har därför anledning att upprepa att vi fortsätter se framtiden an med stor tillförsikt.