NAXS Delårsrapport januari – september 2016

           Nio månader 2016

 • Resultat efter skatt uppgick till 55,1 (89,2) MSEK.

 • Resultatet per aktie uppgick till 3,70 (6,00) SEK.

 • Substansvärdet uppgick till 806 MSEK (SEK 54,19 per aktie) per den 30 september 2016, jämfört med 785 MSEK (SEK 52,78 per aktie) per den 31 december 2015.

 • Nettokassan uppgick till 344 MSEK (23,13 SEK per aktie) per den 30 september 2016, jämfört med 351 MSEK (23,60 SEK per aktie) per den 31 december 2015.

 • NAXS lämnade 2,50 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2015. Tredje kvartalet 2016

 • Resultat efter skatt uppgick till 9,9 (30,8) MSEK.

 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,66 (2,07) SEK.

  VD-kommentar

  Under det tredje kvartalet steg NAXS substansvärde med 1,6% delvis som ett resultat av positiva valutaeffekter.

  NAXS har för närvarande en relativt stor andel likvida medel och fortsätter att fokusera på att bygga upp ett flöde av affärer inom saminvesteringar ”secondaries” och andra möjligheter inom alternativa investeringar.

  Lennart Svantesson