NAXS Delårsrapport januari-september

Januari-september 2011

  • Resultat efter skatt uppgick till 19,3 (9,9) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,29 (0,66) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till MSEK 591 (39,42 per aktie) per den 30 september 2011, jämfört med MSEK 572 (SEK 38,13 per aktie) per den 31 december 2010.
  • Nettokassan uppgick till MSEK 216 (SEK 14,38 per aktie) per den 30 september 2011, jämfört med MSEK 270 (SEK 18,02 per aktie) per den 31 december 2010.

Tredje kvartalet

  • Resultat efter skatt uppgick till 9,8 (4,3) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,65 (0,29) SEK.
  • NAXS ingick i juli ett åtagande till Valedo Partners Fund II att investera 65 MSEK.