NAXS Delårsrapport januari–juni 2016


Första halvåret 2016

 •  Resultat efter skatt uppgick till 45,2 (58,4) MSEK.

 •  Resultatet per aktie uppgick till 3,04 (3,92) SEK.

 •  Substansvärdet uppgick till 793 MSEK (SEK 53,30 per aktie) per den 30 juni 2016, jämfört med 785 MSEK (SEK 52,78 per aktie) per den 31 december 2015.

 •  Nettokassan uppgick till 333 MSEK (22,37 SEK per aktie) per den 30 juni 2016, jämfört med 351 MSEK (23,60 SEK per aktie) per den 31 december 2015.

  Andra kvartalet 2016

 •   Resultat efter skatt uppgick till 20,0 (34.6) MSEK.
 •   Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,35 (2,33) SEK.

 •   NAXS lämnade 2,50 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2015.

  VD-kommentar

NAXS substansvärde fortsatte att växa under det andra kvartalet och steg med 2,4 % inklusive den lämnade utdelningen.

Årsstämman den 1 juni godkände förslaget om utdelning av SEK 2,50 per aktie för verksamhetsåret 2015. Detta motsvarar 4,7% av substansvärdet per aktie den 31 december 2015 och en ökning med drygt 8% jämfört med utdelningen för verksamhetsåret 2014. NAXS har över de senaste 5 åren därmed genom utdelningar och återköp distribuerat mer än SEK 7,70 per aktie.

Årsstämman godkände också ändringen av bolagsnamn från NAXS Nordic Buyout Fund AB till NAXS AB.


Lennart Svantesson