NAXS har gjort ett investeringsåtagande till JAB Consumer Fund – Global Consumer Brands II

Som del av ett konsortium NAXS har gjort ett investeringsåtagande gentemot JAB Consumer Fund – Global Consumer Fund II (”Fonden”). NAXS investeringsåtagande är USD 5 miljoner. Fonden sam-investerar med JAB Holding, en privatägd företagsgrupp med fokus på konsumentvaror & detaljhandel inom varumärken i premiumsegmentet. Tidigare investeringar gjorda av JAB Holding omfattar bl.a. Keurig Green Mountain, Krispy Kreme, Peets Coffee och Espresso House.
NAXS investering i Fonden medför en exponering mot av JAB Holding nyligen offentliggjorda investeringar, bland andra Pret a Manger och bildandet av dryckesgruppen Keurig-Dr Pepper.