NAXS har investerat 3m NOK i Awilco Drilling Plc i samband med en riktad nyemission

NAXS tecknar sin andel pro-rata motsvarande 94,974 aktier. Teckningskursen är 31.80 NOK per aktie.