NAXS investerar SEK 65 miljoner i Valedo Partners Fund II AB

 NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ("NAXS") har ingått ett åtagande till Valedo Partners Fund II AB ("Valedo II") att investera 65 MSEK.

Valedo II har etablerats med ett sammanlagt utfäst kapital om SEK 2 miljarder och är uppföljaren till Valedo I vilken restes 2006/2007 med ett utfäst kapital om SEK 1 miljarder. Valedo II kommer att ha samma investeringsstrategi och fokus som Valedo I och kommer att investera i ledande nordiska mindre och medelstora företag med möjlighet till långsiktigt värdeskapande genom tillväxt.

Valedo II är, precis som Valedo I, ett svenskt aktiebolag. Investerare i Valedo II är en diversifierad grupp av svenska och internationella pensionsfonder, försäkringsbolag, familjer, stiftelser, fond-i-fonder, och entreprenörer samt Valedos anställda och styrelse.

Med åtagandet till Valedo II har NAXS exponering mot mindre och medelstora fonder vuxit till 65% av det egna kapitalet. Detta är NAXS åttonde åtagande sedan marknadsnoteringen i maj 2007. NAXS erbjuder idag investerare en diversifierad exponering inom private equity buyout med åtaganden till 8 fonder, 6 fondförvaltare och ca 65 portföljbolag i en rad olika branscher. NAXS fonder har redan genomfört 4 avyttringar (exit) av portföljbolag.