NAXS Kallelse till Årsstämma 2018

Aktieägarna i NAXS AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 juni 2018 kl. 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm.

 

Se hela kallelsen.