NAXS Kallelse till Årsstämma 2019

Aktieägarna i NAXS AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 juni 2019 kl. 10.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Stureplan 8, Stockholm.

 

Se hela kallelsen.