NAXS Kallelse till Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i NAXS AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 augusti 2018 klockan 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20 i Stockholm.

 

Se hela kallelsen.