Nordic Capital förvärvar tillväxtföretaget Sortera med målet att bli störst i Norden inom miljövänlig återvinning

Nordic Capital har tecknat ett avtal om att förvärva Sortera, den snabbast växande leverantören av miljövänliga återvinnings- och avfallslösningar i Sverige. Nordic Capital kommer att accelerera Sorteras internationella expansion och ytterligare stärka företagets hållbara serviceerbjudande. Målet är att göra Sortera ledande i Norden.