Nordic Capital VII har stängt fonden med totala åtaganden från investerare uppgående till 4,3 miljarder EUR

Nordic Capital VII har etablerats med totala åtaganden uppgående till 4,3 miljarder EUR vid fondens stängning.