Ny exit: Som del av Capgeminis offentliga erbjudande att förvärva 100% av IGATE har Apax Europe VII har träffat en överenskommelse om att avyttra sin andel i IGATE