NAXS Delårsrapport januari-mars 2015

PRESSMEDDELANDE

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

Delårsrapport januari – mars 2015


Första kvartalet 2015
 •   Resultat efter skatt uppgick till 23,8 (33,3) MSEK.
 •   Resultatet per aktie uppgick till 1,60 (2,24) SEK.

 •   Substansvärdet uppgick till 772 MSEK (SEK 51,94 per aktie) per den 31 mars 2015, jämfört med 751 MSEK (SEK 50,53 per aktie) per den 31 december 2014.

 •   Nettokassan uppgick till 206 MSEK (13,86 SEK per aktie) per den 31 mars 2015, jämfört med 167 MSEK (11,26 SEK per aktie) per den 31 december 2014.

  VD-kommentar

  NAXS fortsatte att utvecklas väl, med en stadig tillväxt, under första kvartalet 2015. Marknaden för avyttringar/exit förblev gynnsam under kvartalet vilket för NAXS del visades i att ett antal transaktioner genomfördes. Dessa transaktioner tillsammans med ökade värden på underliggandes fonders portföljbolag gjorde att substansvärdet (eget kapital) per aktie steg med 2,8%, trots negativa valutaeffekter. NAXS balansräkning är fortsatt stark och bolaget har en bra position för att utnyttja framtida investeringsmöjligheter.

  Även NAXS aktiekurs fortsatte att utvecklas starkt under kvartalet och vi är särskilt glada över att kunna notera att antalet aktieägare fortsatt att öka.
  Lennart Svantesson

Nyheter, Svenska