Rekommenderat förvärv av EMAP PLC

Styrelserna i Emap plc och Eden Bidco Limited, ett företag som kontrolleras av Guardian Media Group och fonder med Apax Partners som rådgivare, har kommit överens om villkoren för att rekommendera ett kontantbud på samtliga aktier i Emap. Emap är en multiplatforms mediagrupp som är noterat på London Stock Exchange, med en portfölj av mer än 200 varumärken, varav 50 inom “lifestyle and consumer magazines”.