Sophos Group, noterat på London Stock Exchange, och i vilket fonder förvaltade av Apax har ägarintresse, offentliggör ett rekommenderat bud om 3,95 mdrUSD.

Sophos Group, världsledande inom nätverkssäkerhet, offentliggjorde den 14e oktober 2019 att man ingått ett avtal om ett kontantbud från Thoma Bravo om USD 7,40 per aktie.

Förvärvet värderar Sophos till ett Enterprise Value (EV) om 3,95 mdrUSD. Detta imotsvarar en budpremie om ca 37,1%  jämfört med aktiepriset vid stängning den 11 oktober, 2019, och en premie om ca 45,6% jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de sex månaderna fram till och med den 11e oktober 2019. Transaktionen är villkorad av erhållande av regulatoriska tillstånd och godkännande av aktieägare och förväntas genomföras under Q1 2020. Styrelsen för Sophos har uttalat ett enhälligt stöd för att rekommendera budet medan vissa aktieägare, inklusive ägare kopplade till Apax, har lämnat oåterkalleliga åtaganden att rösta för budet.