Sophos Group, ett av Apax Europe VII ägt bolag, har börsnoterats och börjat handlas på London Stock Exchange