Sophos Group, ett av Apax Europe VII ägt bolag, offentliggör avsikt att genomföra notering på London Stock Exchange