Styrelsens för NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) förslag till vinstutdelning för räkenskapsåret 2014

Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 2,30/aktie (2,00) för räkenskapsåret 2014.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör Telefon: 073 311 00 11