Teckningsperioden börjar

Den 19:e mars börjar teckningsperioden för tecknande av aktier i NAXS. Teckningspriset är 40SEK/aktie och minimiinvesteringen är 8.000 SEK, vilket motsvarar 200 aktier. Prospekt och anmälningssedel finns på naxs.se, ohman.se, swedbank.se/prospekt och nordnet.se.