Thule Group, ett av Nordic Capital ägt bolag, offentliggör sin avsikt att genomföra notering på Nasdaq Stockholm