Tokmanni Group, ett av Nordic Capital Fund VII ägt bolag, offentliggör avsikt att genomföra notering på NASDAQ Helsingfors.