Valedo I investerar i Corbel

 Valedo Partners Fund I AB ("Valedo I") har förvärvat Corbel Oy ("Corbel"), en ledande aktör inom fastighetsförvaltning i Finland, från Sentica Partners. Corbels befintliga ledning kommer att fortsätta att driva företaget och kvarstå som betydande ägare och med stöd från Valedo som ny delägare implementera en strategi för fortsatt expansion.

Corbel tillhandahåller ett omfattande utbud av tjänster inom fastighetsförvaltning till enskilda fastighetsägare och investerare, såsom asset management, leasing, teknisk- och administrativ förvaltning, ekonomisk förvaltning samt experttjänster inom områdena energihushållning och fastighetsutveckling. Corbels kundbas består av både inhemska och utländska fastighetsinvesterare samt hyresgäster. Genom att tillhandahålla professionella och strukturerade fastighetstjänster av hög kvalitet kan Corbel säkerställa bästa möjliga avkastning för fastighetsägare och investerare.

"Corbel har mycket spännande framtidsutsikter - vår ambition är att avsevärt påskynda Corbels expansion med nya tjänster till våra befintliga kunder såväl som genom nya avtal med fastighetsägare som i allt högre grad outsourcar förvaltningen av sina fastigheter. Under de senaste åren har Corbel vuxit kraftigt och vi ser fram emot att fortsätta, och accelerera, denna tillväxtplan med stöd från Valedo." säger Harri Oesch, VD för Corbel.

Corbel har en rikstäckande verksamhet i Finland med cirka 120 anställda i Helsingfors, Esbo, Vanda, Riihimäki, Åbo, Villmanstrand, Tammerfors, Lahtis, Björneborg, Jyväskylä och Uleåborg. Under de senaste åren har företaget uppvisat stark organisk tillväxt och har idag en årlig omsättning på cirka EUR 11 miljoner och förvaltar nästan 6 miljoner kvadratmeter yta varav 70 procent är kommersiella lokaler och 30 procent är bostäder. Bolaget förvaltar mer än 10 000 hyresavtal på mer än 2 000 adresser och har sitt huvudkontor i Vanda, Finland.
Corbel förvärvas från riskkapitalbolaget Sentica Partners, och vid sidan av Valedo investerar även Corbels ledning och styrelse i bolaget. Villkoren för affären offentliggörs inte. Corbel är den sista investeringen i Valedo I och följaktligen lanseras nu Valedo II.