Valedo II investerar i Aditro Logistics

 Valedo har nått en överenskommelse om att investera i Aditro Logistics, en ledande nordisk transportörsoberoende tredjepartslogistiker. Investeringen görs i partnerskap med Aditro Logistics ledning och styrelse. Med Valedo som ny huvudägare kommer Aditro Logistics att ges ytterligare resurser för att driva tillväxt och expandera tjänsteerbjudandet.
Aditro Logistics erbjuder transportörsoberoende tredjepartslogistiktjänster inom bland annat lagring, hantering och distribution till företag och direkt till konsument. Företaget bedriver sin verksamhet i Sverige, Norge och Finland med totalt ca. 150 000 kvadratmeter lageryta fördelat på sex logistikcenter. Aditro Logistics har en stark
kundbas med välkända varumärken inom bland annat detaljhandel och konsumentvaror. Genom att kombinera sitt transportörsoberoende med en gedigen logistikkompetens kan Aditro Logistics erbjuda skräddarsydda logistiktjänster av hög kvalitet både i Aditro Logistics egna logistikcenter och logistiktjänster i kundernas egna logistikcenter ("filialer"). Företaget har under de senaste åren visat stark organisk tillväxt och omsätter idag drygt 400 miljoner kronor med ca. 300 anställda i Borås, Jönköping, Kopstad (Norge), Åbo (Finland) samt filialer i Skillingaryd och Finnerödja.
Aditro Logistics förvärvas från tjänsteföretaget Aditro med kärnverksamhet inom HR-, löne- och ekonomiförvaltning.
"Aditro Logistics har betydande tillväxtmöjligheter och marknaden för tredjepartslogistik fortsätter att växakraftigt. Marknadstillväxten drivs dels av att allt fler företag väljer att outsourca sin logistikhantering för att förbättra sina funktioner samt sänka kostnaderna och dels av den kraftigt ökande e-handeln. Aditro Logistics
har som en av de ledande transportöroberoende aktörerna betydande möjligheter att expandera med nya kundsamarbeten över hela Norden och genom att erbjuda nya tjänster till befintliga kunder. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Aditro Logistics tillsammans med Valedo där tillväxtplanen nu accelereras genom att bolaget
tillförs ytterligare kompetens och kapital.", säger Matthias Kettelhoit, VD för Aditro Logistics.
Vid sidan av Valedo investerar även Aditro Logistics ledning och styrelse i bolaget. Valedo avser att tillsätta bland annat Jan Sjöqvist (ordförande för Nobina och tidigare styrelsemedlem i Green Cargo) och Jan Sundling (ordförande för SJ och tidigare VD för Green Cargo) som styrelseledamöter i Aditro Logistics. Dessutom kommer ytterligare industriell kompetens att knytas till bolaget.
Affären förutsätter vissa godkännanden och villkoren för affären offentliggörs inte.