Valedo II investerar i Evidensia Djursjukvård

Ny djursjukvårdsgrupp skapas av några av Sveriges ledande djursjukhus

Några av Sveriges främsta djursjukhus går samman och bildar en nationellt ledande aktör under det nya namnet Evidensia Djursjukvård AB ("Evidensia") med målsättningen att skapa en ledande kvalitetsorienterad djursjukvårdsgrupp med nationell täckning. Totalt har Evidensia 5 djursjukhus, 10 kliniker, ~140 veterinärer och finns representerade på 14 orter i Sverige.

De enheter som grundar Evidensia är några av Sveriges största och äldsta djursjukhus; Strömsholm Specialistdjursjukhuset Hund och Katt, Strömsholm Specialistdjursjukhuset Häst, Södra Djursjukhuset (Stockholm), Djursjukhuset Malmö, Regiondjursjukhuset Helsingborg, samt de olika sjukhusens kliniker i Västerås, Köping, Enköping, Eskilstuna, Gotland, Flyinge, Trelleborg, Skurup, Ystad och Höllviken. Totalt har gruppen mer än 550 anställda, varav ~140 är veterinärer och tar emot 170 000 patienter varje år. Förutom både avancerad och bassjukvård för hund, katt och häst bedriver verksamheterna omfattande forskning och utbildning inom djursjukvård.

Djursjukvårdsbranschen har sett en god tillväxt de senaste åren drivet av ett växande intresse från djurägare att vårda sina husdjur men från att ha varit mycket fragmenterad genomgår nu branschen en konsolidering, professionalisering och ökande slutkundsfokusering. Evidensia vill vara en proaktiv och ledande aktör i denna process och målsättningen är att Evidensia skall erbjuda djurägare den mest avancerade djursjukvården samt kvalitativ basvård/omsorg för hund, katt och häst i hela Sverige. De grundande enheterna i Evidensia har en gemensam syn på hur kvalitativ vård och omsorg för djur skall bedrivas och hur en nationell djursjukhusverksamhet skall utvecklas och drivas till förmån för djuren, djurägarna, samt veterinärer och övrig vård/omsorgspersonal. Vidare är verksamheterna geografiskt komplementerande och verksamheterna har olika nischkompetenser och resurser där stordriftsfördelar kan utnyttjas.

"Det finns ett växande behov i Sverige av en professionell djursjukvårdsaktör med tydligt kvalitetsfokus och som på nationell basis kan erbjuda den mest krävande och avancerade vården samt kvalitativ basvård och omsorg. I Evidensia har vi en gemensam vision och betydande kompetens, erfarenheter och resurser för att utveckla och växa verksamheten väsentligt de närmaste åren till förmån för husdjur, djurägare och hela veterinäryrkesgruppen." säger Anders Thunberg, Verkställande Direktör i Evidensia Djursjukvård AB
"Flera av enheterna i Evidensia har arbetat nära varandra i många år och ett samgående är fullt rationellt givet att verksamheterna kompletterar varandra geografiskt." säger Göran Ask, Chef för Djursjukhuset Malmö
"I Evidensia kan vi redan erbjuda både små och stordjursägare ett komplett utbud av djursjukvård men tillsammans skall vi med våra gemensamma resurser och kompetenser ytterligare utveckla och förbättra erbjudandet." säger Donald Ribbentjärn, Chef för Regiondjursjukhuset Helsingborg
"Detta är bara en början, vi har en ambitiös och expansiv plan och de närmaste åren kommer att bli mycket spännande. Vi tror att vi kommer att vara en attraktiv partner för djursjukhus och kliniker runt om i Sverige." säger Olof Skarman, vVD och Ansvarig för Affärsutveckling i Evidensia Djursjukvård AB (tidigare huvudägare av Södra Djursjukhuset).

Delägare i Evidensia är de grundande enheternas ägare; Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård, Stiftelsen Svensk Djursjukvård, Olof Skarman Invest, verksamhetens ledning och nyckelpersonal samt den svenska investeringsgruppen Valedo.

2 (2)
Affären förutsätter vissa godkännanden och villkoren för affären offentliggörs inte.