Valedos avyttring av Perten är den senaste i raden av exithändelser i NAXS portfölj

Valedos avyttring av Perten är den senaste exithändelsen bland portföljbolag ägda av NAXS fonder. Perten, med huvudkontor i Stockholm, är en internationellt ledande aktör som utvecklar och marknadsför avancerade instrument och metoder för analys av livsmedel, säd, mjöl och foder till jordbrukssektorn.  Bolaget förvärvades av PerkinElmer Inc., ett bolag noterat på NYSE.


Valedo Partners Fund I AB förvärvade en majoritetsandel i Perten år 2010. Under de 4 år Valedo varit ägare har Perten fördubblat sin omsättning genom framgångsrika investeringar i produktutveckling och geografisk expansion och omsätter nu cirka 400 miljoner kr. i över 100 länder. Köpeskillingen vid förvärvet uppgick till knappt 2 miljarder kr.  Den ursprungliga fondstorleken på Valedo Partners Fund I var 1 miljard kr. Transaktionen är villkorad av sedvanliga closingvillkor.

NAXS har nått ett stadie i utvecklingen där många av fondernas portföljbolag är eller börjar bli mogna för exit efter att ha ägts och utvecklats av fonderna under en period om 3 - 7år. Den genomsnittliga innehavstiden för portföljbolag i denna typ av private equity buyoutfonder har historiskt varit ca 5 år. Bland övriga nyligen offentliggjorda exithändelser återfinns avyttringen av Evidensia (Valedo II) och av Trizetto (Apax VII) under september samt Vizrt och Norman (båda FSN Capital III) i november. I november meddelade också FSN att de utvärderar en notering av Troax samt Nordic Capital att de siktar på en börsnotering av Thule under månaden.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör

Telefon: +46 73 311 00 11

 

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

Org. nr. 556712-2972

Grev Turegatan 10

114 46 Stockholm

Tel: 08 611 33 25, E-post: