Om NAXS

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

NAXS nuvarande investeringar
Apax Europe VII EUR 15m
FSN Capital III EUR 10m
Herkules Private Equity Fund III NOK 40m
Intera Fund I EUR 7m
Intera Fund II EUR 7,25m
Mimir Invest AB SEK 50m
Nordic Capital Fund VII EUR 20m
Nordic Capital Fund CV1 EUR 14,65m
Valedo Partners Fund I SEK 60m
Valedo Partners Fund II SEK 65m