Bakgrund

NAXS bildades för att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets av investerare.

NAXS startades 2007 som ett sätt att erbjuda en likvid investering i private equity med begränsad risk och anpassad för mindre investerare. Ambitionen var att ge fler investerare en möjlighet att ta del av det värdeskapande som skapas av de bästa förvaltarteamen inom buyout med nordiskt fokus.

  • 2007 – NAXS startar och tar in  600 MSEK i en nyemission
  • 2007 – Aktien noteras på First North
  • 2007 – NAXS gör sin första investering på 60 MSEK i Valedo I
  • 2009 – NAXS aktie flyttar till First North Premier
  • 2010 – Första exit i en fond då Valedo I säljer Solhagagruppen
  • 2010 – NAXS aktie tas upp till handel på NASDAQ Stockholm
  • 2012 – NAXS betalar ut första utdelningen, 40 öre per aktie
  • 2016 - NAXS antar en ny bredare investeringspolicy