Bolagsstyrning

Bolagsordning

§1 Bolagets firma är NAXS AB (publ). §2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun. §3 Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva investeringsverksamhet och ... Läs mer

Valberedning

En valberedning har utsetts bestående av Meg Eisner som representerar QVT Financial LP, Didrik Hamilton som representerar sig själv samt Amaury de Poret som representerar sig själv. Valberedningen kan kontaktas via e-post till  Läs mer

Ersättningar

Ladda ner årsstämans 2011 beslut i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare till höger. Läs mer

Revisorer

Ernst & Young AB Jakobsbergsgatan 24 Box 7850 103 99 Stockholm Sweden Jesper Nilsson är huvudansvarig revisor och medlem av FAR SRS. Läs mer

Extra bolagsstämma 01/07 2021

Vid den extra bolagsstämman i NAXS AB (publ) den 1 juli 2021 beslutade stämman enligt följande 
Läs mer

Extra bolagsstämma 30/8 2018.

Vid extra bolagsstämman i NAXS AB (publ) den 30 augusti 2018 beslutade bolagsstämman enligt följande: Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier ... Läs mer

Extraordinary General Meeting August 30, 2018

The shareholders of NAXS AB (publ) (the “Company” or “NAXS”) are hereby invited to the extraordinary general meeting (the “Meeting”) on Thursday 30 August 2018 ... Läs mer

Extra bolagsstämma 19/12 2013

Extra bolagsstämma i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) på begäran av majoritetsägaren

 
Läs mer