Årsstämmor

Årsstämma 2021

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 11 mars 2021 beslutade årsstämman enligt följande Läs mer

Årsstämma 2020

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 12 mars 2020 beslutade årsstämman enligt följande Läs mer

Årsstämma 2019

Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 4 juni 2019 Läs mer

Årsstämma 2018

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 5 juni 2018 beslutade årsstämman enligt följande   Fastställande av årsbokslut m m   • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för ... Läs mer

Årsstämma 2017

Aktieägarna i NAXS AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017 kl. 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm. Läs mer

Årsstämma 2016

Kommuniké från årsstämma i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 1 juni 2016 . Läs mer

Årsstämma 2015

Aktieägarna i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 1 juni 2015 kl. 15.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm. Läs mer

Årsstämma 2014

Aktieägarna i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2014 kl. 16.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm. Läs mer

Årsstämma 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (publ) Aktieägarna i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) ("Bolaget" eller "NAXS") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2013 kl. 16.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm.  Läs mer

Årsstämma 2012

On 8 May 2012 the annual general meeting of NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) resolved in accordance with the following Läs mer