Årsstämmor

Årsstämma 2022

Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 30 mars 2022 Läs mer

Årsstämma 2021

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 11 mars 2021 beslutade årsstämman enligt följande Läs mer

Årsstämma 2020

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 12 mars 2020 beslutade årsstämman enligt följande Läs mer

Årsstämma 2019

Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 4 juni 2019 Läs mer

Årsstämma 2018

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 5 juni 2018 beslutade årsstämman enligt följande   Fastställande av årsbokslut m m   • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för ... Läs mer

Årsstämma 2017

Aktieägarna i NAXS AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017 kl. 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm. Läs mer

Årsstämma 2016

Kommuniké från årsstämma i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 1 juni 2016 . Läs mer

Årsstämma 2015

Aktieägarna i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 1 juni 2015 kl. 15.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm. Läs mer

Årsstämma 2014

Aktieägarna i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2014 kl. 16.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm. Läs mer

Årsstämma 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (publ) Aktieägarna i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) ("Bolaget" eller "NAXS") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2013 kl. 16.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm.  Läs mer