Robin Ahlström, Ordförande

Robin Ahlström är idag aktiv som ordförande av styrelsen i Ahlstrom Oy och som industriell rådgivare till Altor Equity Partners. Robin besitter mer än 30 års erfarenhet från finanssektorn, senast i positionen som koncernchef för Alfred Berg/ABN AMRO men även genom en längre tid hos Goldman Sachs i London där han var chef för bankens investmentbankverksamhet i Norden samt American Scandianavian Bank i New York, där han var verkställande direktör. Robin är Diplomekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och har en M.Sc från Stanford Business School, USA.