Ledning

Lennart Svantesson, VD

Lennart Svantesson är verkställande direktör i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ). Lennart har lång erfarenhet av ledande befattningar i noterade och onoterade bolag ... Läs mer

Gösta Lundgren, Finanschef

Gösta Lundgren är finanschef i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) sedan 2007. Gösta har sedan 1993 varit verksam som konsult via egna företag ... Läs mer