Gösta Lundgren, Finanschef

Gösta Lundgren är finanschef i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) sedan 2007. Gösta har sedan 1993 varit verksam som konsult via egna företag med tonvikt på koncernredovisning för i huvudsak noterade företag. Dessförinnan har Gösta varit verksam som ekonomichef i Korbe Fastigheter KB, Max Matthiessen AB samt som revisor i Osborne Johnson Revisionsbyrå AB. Gösta är civilekonom och har en Jur.kand. från Uppsala Universitet. Gösta är svensk medborgare.