Lennart Svantesson, VD

Lennart Svantesson är verkställande direktör i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ). Lennart har lång erfarenhet av ledande befattningar i noterade och onoterade bolag. Han har bland annat varit VD för investmentbolaget Bure Equity AB, VD för Scribona AB, VD för Nimbus Boats AB, VD för Arthur D. Little Scandinavia AB och Senior Vice President på Volvo Personvagnar AB.

Lennart är civilngenjör från Chalmers Tekniska Högskola och har studerat ekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Lennart är svensk medborgare.