Andrew Wignall, Ledamot

Andrew Wignall är medlem i Institute of Chartered Accountants i England och Wales fick sin yrkeskvalifikation hos Ernst & Young år 1989, där han arbetade som revisor, främst för klienter i den finansiella sektorn.

 År 1996 bildade Wignall Moore Management Limited som specialiserade sig på ledning och förvaltning av alternativa investeringsfonder, bolag för värdepapperisering och bolag som bildats för särskilt ändamål (s.k. SPV). Efter att ha lämnat Moore 2007, har Wignall varit oberoende styrelseledamot i ett antal fonder med investeringar i private equity, fastigheter eller andra alternativa fondstrukturer. Wignalls styrelseuppdrag i börsnoterade bolag och investeringsfonder har inkluderat Alden Global Capital, Atrium European Real Estate, Black Sea Property Fund, DN Capital, GCP Sovereign Infrastructure Debt, Intermediate Capital Group, Ottoman Fund, Priveq Investments, Quadriga Capital, Stirling Square Capital Partners, Capvis Equity Partners, Greater Europe Fund och Invision Private Equity.  Wignall föddes den 11 maj 1964, är brittisk medborgare och är bosatt i Jersey.