Damhnait Ni Chinneide, Ledamot

Damhnait har en kandidatexamen inom finans från National University of Ireland (1995) och en masterexamen inom finansiella tjänster från University College Dublin (1996). Efter examen anslöt sig Damhnait till JPMorgans program för nyexaminerade i London där hon tillbringade 8 år. Som Vice President för JPMorgans säljteam för handel i utländska valutaderivat i Storbritannien fokuserade hon på rådgivning gentemot hedgefonder samt institutionella och företagskunder rörande riskhanteringslösningar. 2003 gick Damhnait till Lee Overlay Partners i Dublin och som chef för portföljförvaltningen där var hon involverad i affärsutveckling samt etablering och utveckling av en valutafond (UCITS). 2010 anslöt sig Damhnait till Pioneer Investments globala huvudkontor i Dublin där hon som medlem av kundrapporterings- och säljteamet övervakade ett antal förändrings- och effektivitetsprogram för företagets offertprocess i Dublin.