John Chapman, Ordförande

John Chapman är advokat och Chartered Financial Analyst (CFA) specialiserad på att företräda aktieägarintressen i samband med drift och ledning av investeringsfonder och därtill hörande tillgångar. Han har erfarenhet från investeringsfonder med säte i en rad olika länder vilka investerar i en rad olika tillgångsklasser såsom skuldinstrument, aktier, private equity och fastigheter, såväl i tillväxtländer som utvecklade länder. Chapman har varit styrelseordförande och arbetande och icke-arbetande styrelseledamot i ett flertal börsnoterade företag såsom ACP Capital Limited och ACP Mezzanine Limited (företag noterade på AIM i London som investerar i skuldinstrument och aktier i små- och medelstora europeiska bolag samt i strukturerade produkter), Romania Investment Fund (som investerade huvudsakligen i noterade och onoterade Rumänska bolag) och Central Asia Regional Growth Fund Plc. (som huvudsakligen investerade i andelar i private equity fonder i de tidigare Sovjetiska centralasiatiska republikerna). Tidigare i karriären var Chapman verksam på en större advokatfirma i New York, främst inom kommersiella tvistemål. Han har även varit federal åklagare inom USA:s justitiedepartement och Senior Advisor till USA:s Treasury Department inom utbildning av lokala polismyndigheter i Östeuropa. Chapman är medlem i New York Bar Association och CFA Institute. Chapman föddes 31 mars 1956, är amerikansk medborgare och bosatt i USA.