Tony Gardner-Hillman, Ledamot

Tony Gardner-Hillman har under sin karriär som advokat och därefter som oberoende styrelseledamot, över 30 års erfarenhet av att arbeta med såväl öppna som stängda fonder som investerar i en rad olika tillgångsslag. Gardner-Hillman blev godkänd som solicitor 1982 i London och flyttade till Jersey 1984 för att ansluta till advokatfirman Crills, där han var delägare från 1987 till 2002 och ansvarade för gruppen Financial Services Business and Regulation. Han var också delägare i den internationella advokatfirman Holman, Fenwick & Willan (Jersey partnership) från 1987 till 2003. 1987 var han medgrundare till Jersey Trust Company (JTC) där han särskilt ägnade sig åt affärsutveckling, bland annat bildandet av enheten för fondadministration. Gardner-Hillman förblev en huvudaktieägare i JTC fram till dess han avgick som icke-arbetande ordförande för koncernen 2008 och avyttrade aktierna. Gardner-Hillman föddes den 9 oktober 1956, är brittisk medborgare och bosatt i Jersey.