Legal struktur

För komplett information hänvisas till NAXS OMX prospekt